W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Posiedzenie FOMC może podwyższyć zmienność na rynkach
  • Spadek PKB w strefie euro w II kw. lekko pozytywny dla złotego
  • Nieznaczny spadek krajowej inflacji
  • Wyraźna poprawa koniunktury w strefie euro w lipcu
  • Prognozy na lata 2020-2021
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku