W dzisiejszej MAKROmapie:

  • EBC wstrzyma się z łagodzeniem polityki pieniężnej w tym tygodniu
  • FED obniży stopy procentowe jeszcze o 50pb w I poł. br.
  • Publikacja krajowej inflacji w lutym neutralna dla kursu złotego
  • Moody’s utrzyma niezmieniony rating Polski i jego perspektywę
  • Załamanie ceny ropy czynnikiem ryzyka w dół dla scenariusza stóp procentowych
  • Polska najbardziej odporna na COVID-19 na tle regionu
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku