W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dzisiaj poznamy strukturę spadku krajowego PKB w II kw.
  • Spadek inflacji w strefie euro pozytywny dla złotego
  • Nieznaczna poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie
  • Stabilizacja inflacji w Polsce w sierpniu
  • FED przedstawił nową strategię polityki pieniężnej
  • Kraje EŚW-3: łagodzenie polityki pieniężnej w odpowiedzi na drugą falę epidemii
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku