W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Rekordowa nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wsparciem dla kursu złotego
  • Krajowe dane o produkcji w centrum uwagi
  • III kw. przyniósł silne ożywienie PKB w krajach strefy euro
  • Listopadowa projekcja NBP sygnalizuje mniejsze prawdopodobieństwo rozluźnienia polityki pieniężnej
  • Jaki będzie wpływ pandemii na gospodarki Litwy, Łotwy, Estonii i Słowacji?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku