W dzisiejszej MAKROmapie:

  • RPP nie zmieni stóp procentowych
  • Dalszy silny spadek krajowej produkcji przemysłowej negatywny dla złotego
  • Postępujące ożywienie aktywności gospodarczej w Chinach
  • Fundusz odbudowy przyspieszy konwergencję Polski do średniej unijnej
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku