W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Krajowe dane o produkcji przemysłowej mogą osłabić złotego
  • Wskaźniki PMI wskażą na lekką poprawę koniunktury w strefie euro
  • Minutes FOMC wsparciem dla scenariusza stabilizacji stóp procentowych w USA
  • Wzrost płacy minimalnej będzie miał ograniczony wpływ na inflację (2)
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku