W dzisiejszej MAKROmapie:

  • FED obniży stopy procentowe
  • Spadek krajowej inflacji lekko negatywny dla kursu złotego
  • Wskaźnik PMI wskaże na pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie
  • Obniżyliśmy prognozę wzrostu PKB w 2019 r.
  • Strefa euro coraz bliżej stagnacji
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku