W dzisiejszej MAKROmapie:

    • Kontynuacja ożywienia na amerykańskim rynku pracy
    • RPP utrzyma status quo w polityce pieniężnej
    • Stabilizacja koniunktury w Chinach
    • Spadek zamówień zza granicy w polskim przetwórstwie
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku