W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wskaźniki PMI zasygnalizują dalsze pogorszenie koniunktury w strefie euro
  • EBC utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Silne przyspieszenie wzrostu PKB w USA negatywne dla kursu złotego
  • Kurs PLNCZK będzie stabilny
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku