W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wzrost ryzyka politycznego we Włoszech negatywny dla złotego i cen polskiego długu
  • W środę poznamy strukturę wzrostu polskiego PKB w I kw.
  • Inflacja w Polsce i strefie euro negatywna dla kursu złotego
  • Wskaźnik PMI wskaże na lekkie pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie
  • Spowolnienie wzrostu inwestycji przedsiębiorstw 50+ w I kw.
  • Kolejne sygnały spowolnienia w strefie euro

Miło nam poinformować, że zespół ekonomistów Credit Agricole Bank Polska zajął 3. miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych i rynkowych dotyczących Polski prowadzonym przez instytucję Focus Economics. Jednocześnie zajęliśmy 1. miejsce pod względem trafności prognoz kursu EURPLN. Ranking uwzględniał prognozy PKB, deficytu sektora, inflacji, stopy procentowej, kursu EURPLN oraz salda obrotów bieżących przesyłane w latach 2016-2017. W rankingu brało udział około 40 instytucji.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku