W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Przejściowy wzrost inflacji w Polsce i strefie euro
  • Kontynuacja ożywienia na amerykańskim rynku pracy
  • Wskaźnik PMI zasygnalizował spadek popytu zagranicznego
  • Korekta na amerykańskiej giełdzie negatywna dla złotego
  • Boom inwestycyjny w przedsiębiorstwach będzie krótki
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku