W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej potwierdzą spowolnienie wzrostu gospodarczego w II kw.
  • Wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC negatywny dla cen polskich aktywów
  • Dobre dane z Chin pozytywne dla nastrojów rynkowych
  • Zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości lekko negatywne dla oceny wiarygodności kredytowej Polski
  • Opłata drogowa zmniejszy siłę nabywczą konsumentów o ponad 4 mld zł
© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku