W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Spowolnienie wzrostu wynagrodzeń w USA pozytywne dla cen polskich aktywów
  • FOMC utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Nieznaczny spadek krajowej inflacji
  • Lekkie pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie
  • Ogłoszenie niepodległości przez Katalonię będzie sprzyjać podwyższonej zmienności na rynkach finansowych
  • Jak długo potrwa boom w budownictwie ? (2)
© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku