W dzisiejszej MAKROmapie:

  • W środę poznamy strukturę wzrostu PKB w Polsce w I kw.
  • Spadek inflacji w strefie euro wsparciem dla cen polskich aktywów
  • Wskaźnik PMI wskaże na poprawę nastrojów w polskim przetwórstwie
  • Obniżenie krajowej inflacji lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji
  • Gospodarka strefy euro przyspiesza
© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku