W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wynik referendum we Włoszech negatywny dla złotego
  • S&P zmienił perspektywę ratingu Polski z negatywnej do stabilnej
  • EBC wydłuży horyzont czasowy programu skupu aktywów
  • RPP utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Program Rodzina 500+ przejściowo podwyższył stopę oszczędności
© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku