W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Decyzja EBC może obniżyć ceny polskich aktywów
  • Cel dla tempa wzrostu PKB Chin ustalony na poziomie "6,5-7,0%”
  • RPP utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Prognozy na lata 2016-2017
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku