W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dane z USA potwierdzą ożywienie na rynku pracy
  • Wskaźnik PMI zasygnalizuje poprawę sytuacji w polskim przetwórstwie
  • Spadek inflacji w strefie euro pozytywny dla cen polskich aktywów
  • Pogorszenie koniunktury w strefie euro
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku