W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Agencja Fitch utrzyma niezmieniony rating Polski
  • Dane z Chin mogą przyczynić się do wzrostu globalnej awersji do ryzyka
  • M. Morawiecki przedstawił projekt przebudowy systemu emerytalnego w Polsce
  • Dobre perspektywy dla branży meblarskiej
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku