W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wskaźnik PMI wskaże na szybszy wzrost aktywności gospodarczej w Polsce
  • Wstępny odczyt krajowej inflacji lekko negatywny dla złotego
  • Agencja Standard & Poor's utrzyma niemieniony rating Polski
  • Brexit, i co dalej?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku