W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Fitch utrzymał niezmieniony rating Polski z perspektywą stabilną
  • Czy Brexit obniży lipcowe odczyty PMI w strefie euro?
  • EBC utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Wydarzenia w Turcji negatywne dla cen aktywów rynków wschodzących
  • Bez obaw o dochody z VAT
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku