W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Podwyżka stóp procentowych w USA będzie negatywna dla cen polskich aktywów
  • Wyniki badań koniunktury wskażą na stabilizację sytuacji ekonomicznej w strefie euro
  • Krajowe odczyty produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej lekko pozytywne dla złotego i negatywne dla cen długu
  • Polityka fiskalna 2016-2019: stąpając po cienkim lodzie
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku