W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dane z Chin wskazały na spowolnienie wzrostu PKB
  • Gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC może być pozytywny dla cen polskich aktywów
  • Ryzyko w dół dla wyników badań koniunktury w Niemczech i strefie euro
  • Krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej neutralne dla rynków
  • Jak zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych wpłynie na rynki finansowe?
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku