Jak długo potrwa spadek cen paliw?

W dzisiejszej MAKROmapie:

  • RPP utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Pogłębienie deflacji w Polsce neutralne dla rynków
  • Sumaryczny wpływ publikacji z USA będzie pozytywny dla kursu złotego i cen polskiego długu

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia