W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Rezerwa Federalna zmodyfikuje formułę forward guidance
  • Krajowe dane neutralne dla złotego i rynku długu
  • Posiedzenie SNB dostarczy nowych informacji nt. perspektyw polityki pieniężnej w Szwajcarii
  • Czy wybór nowej RPP przyspieszy podwyżki stóp procentowych?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku