W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Gołębia decyzja EBC może umocnić złotego i polski dług
  • Dane z rynku pracy USA niekorzystne dla wyceny polskich aktywów
  • RPP utrzyma status quo w polityce monetarnej
  • Dalsze pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie
© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku