W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wstępny szacunek PKB w USA w centrum uwagi
  • Czy dane o inflacji w strefie euro spowodują dalszy spadek rentowności ?
  • PMI w Polsce potwierdzi spowolnienie aktywności w przetwórstwie
  • Mniejsze obawy o wzrost w strefie euro
© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku