W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dane o krajowej produkcji przemysłowej mogą osłabić złotego
  • Wyniki badań koniunktury (PMI) pozwolą ocenić trwałość ożywienia w strefie euro
  • Sympozjum w Jackson Hole w centrum uwagi rynków
  • Eksport żywności nie spadnie z powodu embarga
© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku