W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Oszacowaliśmy ekonomiczne efekty ewentualnej eskalacji konfliktu na Ukrainie
  • Publikacja indeksów PMI dla strefy euro może umocnić złotego
  • Mieszane dane z USA mogą przyczynić się do podwyższonej zmienności na rynkach
  • W czwartek poznamy dane o marcowej sprzedaży detalicznej w Polsce
© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku