W dzisiejszej MAKROmapie:

  • EBC utrzyma status quo w polityce monetarnej
  • Silna reakcja rynków wschodzących na dane o PKB w USA
  • Rosyjskie embargo spowolni wzrost gospodarczy w Polsce
  • Czy to już koniec niskiej zmienności kursu złotego?
© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku