W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Złagodzenie nastawienia RPP w reakcji na lipcową projekcję inflacji
  • Nieznaczne pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie
  • EBC utrzyma status quo w polityce monetarnej
  • Czy ożywienie w strefie euro dostało zadyszki?
© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku