W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Rezerwa Federalna zmodyfikuje formułę forward guidance
  • Pierwszy szacunek amerykańskiego PKB w III kw. może osłabić złotego
  • Inflacja w strefie euro w końcu na ścieżce wzrostowej
  • Czy czeka nas wielka wyprzedaż na rynkach wschodzących?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku