W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Czy dane z realnej sfery gospodarki potwierdzą ostatni spadek koniunktury w Chinach?
  • Stabilizacja na rynkach przy ubogim kalendarzu makroekonomicznym
  • Dane o sprzedaży detalicznej kluczowe dla notowań złotego
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku