Korzystanie z kart płatniczych

 1. Poufne informacje takie, jak numer karty, data jej ważności oraz 3-cyfrowy kod znajdujący się na rewersie karty (CVC/CVV), mogą być znane wyłącznie właścicielowi karty.
 2. Nie należy nigdzie zapisywać numeru PIN do karty płatniczej. Nie należy przechowywać numeru PIN łącznie z kartą.
 3. Przesyłanie danych osobowych i korespondencyjnych klienta oraz poufnych informacji dotyczących jego karty płatniczej powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tzn. z wykorzystaniem protokołu SSL (adres strony rozpoczynający się od przedrostka https://, ikona kłódki, prawidłowy certyfikat witryny).

Dla pewności należy sprawdzić certyfikat serwera witryny internetowej sklepu czy serwisu internetowego w celu weryfikacji tożsamości serwera. Certyfikat serwera to rodzaj dokumentu tożsamości dla serwera www, wydanego przez niezależną firmę tzw. Certification Authority (CA). Dane o certyfikacie SSL dostępne są w oknie przeglądarki po dwukrotnym kliknięciu ikony kłódki.

Certyfikat zawiera m.in.:

 • nazwę właściciela certyfikatu
 • nazwę wydawcy certyfikatu
 • publiczny klucz właściciela
 • okres ważności, nazwę serwera, dla którego certyfikat jest wystawiany

Takie postępowanie pozwala upewnić się, że faktycznie połączyliśmy się z serwerem żądanej firmy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy rezygnację z transakcji.

 1. W razie ujawnienia bądź zgubienia numeru PIN należy go jak najszybciej zmienić, a także rozważyć zastrzeżenie karty.
 2. Dokonując płatności kartą płatniczą w sklepie, restauracji itp., należy unikać sytuacji, w których tracimy obsługującego nas pracownika z oczu (wraz z naszą kartą) celem np. dokonania autoryzacji transakcji na zapleczu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować telefonicznie z bankiem przez Centrum Kontaktu Bankowości Korporacynej .


Korzystanie z bankomatu

Bezpieczne korzystanie z bankomatów

 1. Zawsze należy zwracać uwagę na te elementy wyposażenia bankomatów , które mogą być wykorzystane przez oszustów tj:
  • pogrubiona klawiatura, nakładka na klawiaturę - wskazujące na próbę poznania/zarejestrowania PIN-u karty
  • dodatkowy daszek nad okienkiem bankomatu, w którym oszuści mogli umieścić kamerę podglądającą wprowadzany numer PIN bądź wprost przymocowaną kamerę, której obiektyw jest skierowany na klawiaturę (kamera bankowa, jeżeli została w danym bankomacie zainstalowana, zawsze skierowana jest na twarz osoby dokonującej transakcji, nie na klawiaturę).
  • nakładka na okienko, w które wsuwa się kartę płatniczą, w której może być umieszczony czytnik kart kopiujący pasek magnetyczny karty klienta.
 2. Zaleca się korzystać zawsze z tych samych bankomatów, gdyż łatwiej wtedy zauważyć różnice w wyglądzie bankomatu. W przypadku zauważenia obcych elementów w wyglądzie bankomatu należy niezwłocznie poinformować właściciela bankomatu lub bank o lokalizacji urządzenia.
 3. Podczas korzystania z bankomatu należy upewnić się, że nikt nie obserwuje, jaki PIN wprowadzany jest na klawiaturze urządzenia. Dobrą praktyką jest zasłanianie klawiatury (np. portfelem lub dłonią) podczas wprowadzania numeru PIN.
 4. Zaleca się regularne sprawdzanie wyciągów bankowych dotyczących transakcji dokonywanych zarówno kartą debetową, wydawaną do konta osobistego, jak i kartą kredytową. Wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać w placówkach banku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie z bankiem przez Centrum Kontaktu Bankowości Korporacyjnej.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku