Korzystanie z kart płatniczych

 1. Poufne informacje takie, jak numer karty, data jej ważności oraz 3-cyfrowy kod znajdujący się na rewersie karty (CVC/CVV), mogą być znane wyłącznie właścicielowi karty.
 2. Nie wolno nigdzie zapisywać numeru PIN do karty płatniczej. Nie wolno przechowywać numeru PIN wraz z kartą.
 3. Przesłanie danych osobowych i korespondencyjnych Klienta oraz poufnych informacji dotyczących jego karty płatniczej powinno odbywać się zawsze w sposób bezpieczny, tzn. z wykorzystaniem protokołu SSL (adres strony rozpoczynający się od przedrostka https://, ikona kłódki, prawidłowy certyfikat witryny).

Dla pewności powinno się sprawdzić certyfikat serwera witryny internetowej sklepu czy serwisu internetowego w celu weryfikacji tożsamości serwera. Certyfikat serwera to rodzaj dokumentu tożsamości dla serwera WWW, wydanego przez niezależną firmę tzw. Certification Authority (CA).

Certyfikat zawiera m.in.:

 • nazwę właściciela certyfikatu ,
 • nazwę wydawcy certyfikatu ,
 • publiczny klucz właściciela ,
 • okres ważności, nazwę serwera, dla którego certyfikat jest wystawiany .

Dane o certyfikacie SSL dostępne są w oknie przeglądarki po dwukrotnym kliknięciu ikony kłódki. Takie postępowanie pozwoli nam upewnić się, iż faktycznie połączyliśmy się z serwerem firmy, o którą nam chodziło.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy rezygnację z transakcji.

 1. W razie ujawnienia bądź zgubienia numeru PIN należy go jak najszybciej zmienić, a także rozważyć zastrzeżenie karty .
 2. Dokonując płatności kartą płatniczą w sklepie, restauracji itp. należy unikać sytuacji, w których tracimy obsługującego nas pracownika z oczu (wraz z naszą kartą) celem np. dokonania autoryzacji transakcji na zapleczu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować telefonicznie z bankiem przez Centrum Kontaktu bankowości korporacynej .


Korzystanie z bankomatu

Bezpieczne korzystanie z bankomatów

 1. Zawsze należy zwracać uwagę na te elementy wyposażenia bankomatów , które mogą być wykorzystane przez oszustów tj:
  • pogrubiona klawiatura , nakładka na klawiaturę - wskazujące na próbę poznania/zarejestrowania PIN-u karty,
  • dodatkowy daszek nad okienkiem bankomatu , w którym oszuści mogli umieścić kamerę podglądającą wprowadzany numer PIN bądź wprost przymocowaną kamerę, której obiektyw jest skierowany na klawiaturę (kamera bankowa, jeżeli została w danym bankomacie zainstalowana, zawsze skierowana jest na twarz osoby dokonującej transakcji, nie na klawiaturę).
  • nakładka na okienko , w które wsuwa się kartę płatniczą, w której może być umieszczony czytnik kart kopiujący pasek magnetyczny karty klienta.
 2. Zaleca się korzystać zawsze z tych samych bankomatów, gdyż łatwiej wtedy zauważyć różnice w wyglądzie takiego bankomatu. W przypadku zauważenia obcych elementów w wyglądzie bankomatu należy niezwłocznie poinformować właściciela bankomatu lub bank o lokalizacji tego typu urządzenia.
 3. Podczas korzystania z bankomatu należy upewnić się, że nikt nie obserwuje , jaki PIN wprowadzany jest na klawiaturze urządzenia. Dobrą praktyką jest zasłanianie klawiatury (np. portfelem lub dłonią) podczas wprowadzania numeru PIN .
 4. Zaleca się regularne sprawdzanie wyciągów bankowych, dotyczących transakcji dokonywanych zarówno kartą debetową, wydawaną do konta osobistego, jak i kartą kredytową. Wszelkie nieprawidłowości powinno się niezwłocznie zgłaszać w placówkach banku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować telefonicznie z bankiem przez Centrum Kontaktu bankowości korporacyjnej .

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku