W dzisiejszej AGROmapie:

  • Wzrost gospodarczy wyraźnie spowolni mimo pakietu fiskalnego
  • Sezon 19/20 przyniesie spadek cen zbóż
  • Ceny rzepaku pod presją rekordowych zapasów roślin oleistych
  • Kolejne miesiące przyniosą wzrost cen skupu trzody chlewnej
  • Wzrost cen drobiu utrzyma się w kolejnych kwartałach
  • Anomalie pogodowe hamują spadek cen produktów mlecznych
  • Wysoka zmienność cen owoców i warzyw
  • Czesi stracili apetyt na polską żywność
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku