W dzisiejszej AGROmapie:

  • Pierwsza podwyżka stóp procentowych dopiero w marcu 2020 r.
  • Niższe zapasy wsparciem dla cen zbóż
  • Popyt na rośliny oleiste rośnie szybciej niż ich podaż
  • Utrzymuje się silny spadek cen skupu trzody chlewnej
  • Unijny rynek jaj odzyskał równowagę
  • Huśtawka cenowa na rynku mleka
  • Susza czynnikiem ryzyka dla tegorocznych zbiorów owoców i warzyw
  • Czy wzrost cen ropy naftowej zatrzyma spadek światowych cen żywności?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku