Informujemy, że Bank począwszy od 15 września 2020 r. posiada status podmiotu systematycznie internalizującego transakcje (SI) w zakresie walutowych instrumentów pochodnych:

  • transakcji FX forward,
  • transakcji FX swap,
  • transakcje NDF,
  • opcji walutowych.

Kod MIC (Market Identifier Code) Banku jako podmiotu systematycznie internalizującego transakcje to: CAPL.

Walutowe instrumenty pochodne klasyfikowane są przez odpowiednie przepisy MIFID1 jako instrumenty niepłynne.

Bank udostępnia na wniosek klienta, któremu świadczone są usługi w zakresie walutowych instrumentów pochodnych, informację o ostatnim wiążącym kwotowaniu dla danego walutowego instrumentu pochodnego, przekazanym któremukolwiek klientowi, w ustalonym przez Bank okresie. Dla uniknięcia wątpliwości, tak przekazana informacja o kwotowaniu nie oznacza zobowiązania Banku do zawarcia z klientem transakcji.

Bank ustala okresy, z których może pochodzić informacja o ostatnim kwotowaniu przekazywana klientom, zgodnie z poniższą tabelą.

Klasa instrumentów finansowychOkres
Transakcje FX Forward, Transakcje NDF, Opcje WalutoweOstatnie 3 godziny przed momentem, w którym klient wnioskuje o podanie informacji o kwotowaniu
Transakcje FX SwapOstatnie 3 dni wliczając to dzień, w którym klient wnioskuje o podanie informacji o kwotowaniu

W celu uzyskania informacji o kwotowaniach prosimy o kontakt z Pionem Rynków Finansowych Credit Agricole Bank Polska S.A, pod numerem telefonu wskazanym oddzielnie przez Bank klientowi w umowie ramowej, w szczególności do komunikacji w zakresie uzgadniania warunków transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Dodatkowo Bank publikuje na stronie internetowej, kwartalne raporty na temat jakości wykonywania transakcji w zakresie walutowych instrumentów pochodnych.

Kwartalne raporty na temat jakości wykonywania transakcji.

Paczki do pobrania ↓

MiFID_RTS 27_ jakosc_wykonania_IIIq2020.zip

MiFID_RTS 27_ jakosc_wykonania_IVq2020.zip

MiFID_RTS 27_ jakosc_wykonania_Iq2021.zip

MIFID_RTS_27_jakosc_wykonania_iiq2021.zip

MiFID_RTS 27_ jakosc_wykonania_IIIq2021.zip

MiFID_RTS 27_ jakosc_wykonania_IVq2021.zip

MiFID_RTS 27_ jakosc_wykonania_IVq2022.zip

MiFID_RTS 27_ jakosc_wykonania_Iq2023.zip

MiFID_RTS 27_ jakosc_wykonania_IIq2023.zip

MiFID_RTS 27_ jakosc_wykonania_IIIq2023.zip

MiFID_RTS 27_ jakosc_wykonania_IVq2023.zip

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku