Wymagania techniczne

Wymogiem korzystania z systemu bankowości elektronicznej CA24 Biznes jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.
Dostęp do aplikacji realizowany jest z wykorzystaniem tokena RSA lub karty identyfikującej.

W przypadku tokena RSA poprawne działanie systemu wymaga:

 • systemu operacyjnego Windows (Vista i wyższe),
 • połączenia z Internetem,
 • jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer (od wersji 9), Mozilla Firefox, Chrome.

W przypadku karty identyfikującej, poprawne działanie CA24 Biznes wymaga:

 • systemu operacyjnego Windows (Vista i wyższe),
 • połączenia z Internetem,
 • przeglądarki internetowej Internet Explorer 9-11, Mozilla Firefox 32bit,
 • czytnika kart, wolnego portu USB.

Bezpieczeństwo

Dla bezpiecznego korzystania z systemu CA24 Biznes niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 • dbałość użytkownika o poufność identyfikatora i hasła,
 • każdorazowe sprawdzanie poprawności certyfikatu strony do logowania,
 • niereagowanie na wiadomości e-mail zachęcające do ujawnienia poufnych danych,
 • zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku korzystania z systemu poza biurem.

Bezpieczne korzystanie z usług bankowych przez Internet

 1. Nie należy nikomu ujawniać swojego identyfikatora do systemu, hasła dostępu i kodu PIN lub wskazania tokena, udostępniać karty identyfikacyjnej lub tokena, ani w żadnej formie zapisywać swoich haseł.
 2. Zalecamy okresową zmianę hasła do systemu (np. co 30 dni).
 3. Dane niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z usług bankowych poprzez system (CA24 Biznes- identyfikator, hasło oraz wskazanie tokena) można podać wyłącznie na stronie logowania systemu.
 4. Jedynym prawidłowym adresem systemu bankowości elektronicznej CA24 Biznes jest:
 5. Połączenie podczas logowania do internetowego serwisu transakcyjnego, jak i całej sesji użytkownika, jest szyfrowane za pomocą 256-bitowego protokołu SSL zapewniającego poufność i integralność przesyłanych danych.
 6. Potwierdzeniem nawiązania bezpiecznego połączenia jest charakterystyczne dla danej przeglądarki oznaczenie - ikona kłódki na dole ekranu przeglądarki, w pasku stanu (lub pasku adresu) oraz niezmiennie - adres strony, który rozpoczyna się od https://ca24biznes.credit-agricole.pl
 7. Kończąc pracę w systemie CA24 Biznes należy skorzystać z przycisku Wyloguj. Następnie należy zamknąć przeglądarkę.
 8. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z usług bankowości internetowej poza biurem.
 9. Nigdy nie należy odpowiadać na wiadomości e-mail, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych lub przedsiębiorstwa oraz poufnych informacji, takich jak: identyfikator i hasło konta internetowego, numer konta, telekod, numer PIN do karty płatniczej/kredytowej czy też sam numer karty. Zapewniamy, że Credit Agricole Bank Polska S.A. nigdy nie wysyła tego typu wiadomości. Wiadomość taką należy zignorować, a fakt otrzymania wiadomości zgłosić do Banku, kontaktując się ze swoim doradcą lub z Centrum Kontaktu: 801 706 550, 71 799 71 49.
 10. Credit Agricole Bank Polska S.A. nigdy nie wysyła wiadomości e-mail, w których linki/odnośniki prowadzą bezpośrednio do stron z oknem logowania do transakcyjnego systemu bankowego; taką wiadomość należy zignorować, a fakt otrzymania wiadomości zgłosić do Banku, kontaktując się ze swoim doradcą lub z Centrum Kontaktu: 801 706 550, 71 799 71 49.
 11. Zaleca się nie korzystać w trakcie sesji w systemie CA24 Biznes z innych stron www.

Zabezpieczenia systemu transakcyjnego CA24 Biznes

System Bankowości Internetowej zapewnia:

 1. Identyfikację użytkownika za pomocą czterech różnych elementów:
  • unikalnego identyfikatora użytkownika,
  • prywatnego hasła dostępu,
  • tokena,
  • karty identyfikacyjnej.
 2. Autoryzację zleceń finansowych Klienta wskazaniem tokena lub kartą identyfikacyjną.
 3. Możliwość ustalenia indywidualnych profili uprawnień dla każdego użytkownika.
 4. Elastyczną konfigurację grup osób autoryzujących zlecenia finansowe.
 5. Szerokie możliwości nadania limitów na operacje finansowe.
 6. Monitoring nieaktywności Klienta.
 7. Zastrzeżenie tokena, bądź karty identyfikacyjnej z chwilą zgłoszenia.
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku