Zdecydowaliśmy kontynuować współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przedłużyliśmy nasz udział w Programie Partnerstwa FOB, który skupia przedsiębiorstwa będące liderami w dziedzinie CSR i ESG. W ramach tego programu, angażujemy się w działania promujące odpowiedzialny biznes, co oznacza dbałość o pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Program Partnerstwa FOB, główny projekt Forum Odpowiedzialnego Biznesu, działa jako platforma wspierająca rozwój firm, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz networking w kontekście zrównoważonego rozwoju. Od ponad dwóch dekad program ten jest tworzony przez czołowe firmy w branży, które przodują w praktykowaniu zasad odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Dzięki uczestnictwu w tym programie, możemy brać udział w projektach i konferencjach międzynarodowych, angażować się w inicjatywy FOB (takie jak Karta Praw Dziecka w Biznesie, czy Miesiąc Różnorodności). Podnosimy w ten sposób kompetencje w zakresie odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Korzystamy także z dostępu do szkoleń, spotkań z ekspertami oraz platformy zawierającej publikacje i badania FOB.

- Udział w Programie Partnerstwa FOB akcentuje nasze zaangażowanie w kształtowanie świadomości i rozwijanie kompetencji w zakresie odpowiedzialności społecznej, zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i w szerszym kontekście. Intensyfikowanie działań na rzecz społeczeństwa i środowiska stanowi ważny element realizacji naszej strategii w filarze Social. Partnerstwo pozwala nam również na czynne wsparcie projektów, które adresują problemy społeczne i środowiskowe, promując przy tym najlepsze praktyki w dziedzinie CSR i ESG, co dodatkowo cementuje naszą pozycję na rynku jako lidera zrównoważonego rozwoju. - podkreśla Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability w Credit Agricole.

Program Partnerstwa jest inicjatywą Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które od 23 lat inspiruje i wspiera firmy w Polsce w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. FOB jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce specjalizującą się w kompleksowym podejściu do koncepcji odpowiedzialności biznesu od 2000 roku.

Nasz bank, oprócz uczestnictwa w Programie Partnerstwa FOB, bierze udział także w innych projektach związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak program Climate Positive z UN Global Compact Network Poland i Climate Leadership z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W ramach tych inicjatyw współpracujemy z ekspertami nad zmniejszeniem negatywnego wpływu na klimat i środowisko, np. poprzez opracowanie zielonych produktów dla klientów indywidualnych i agrobiznesowych.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku