Credit Agricole Bank Polska był partnerem seminarium “Polska – otwarty, dynamiczny rynek”, które odbyło się w Pałacu Luksemburskim w Paryżu dn. 23 marca 2018 r. pod patronatem przewodniczącego francuskiego senatu i polskiego ministra inwestycji i rozwoju, zorganizowanego przez Business France.

Program seminarium skupiał się na tematach takich jak sytuacja makroekonomiczna i sektory o dużym potencjale wzrostu, ramy inwestycyjne i możliwości dla przedsiębiorstw francuskich, praktyka biznesowa w Polsce i dostęp do rynku oraz finansowanie projektów i eksportu.

Wydarzenie pozwoliło na zapoznanie uczestników ze środowiskiem biznesowym w Polsce, potencjałem tego rynku oraz możliwościami, jakie stwarza dla francuskich przedsiębiorstw. Mieli oni okazję do zbudowania pierwszej siatki lokalnych kontaktów z myślą o potencjalnych projektach eksportowych lub inwestycyjnych oraz do spotkania z francuskimi przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces na polskim rynku.

Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych w Credit Agricole Polska – David Julliard wziął udział w debacie dotyczącej finansowania projektów związanych z rozpoczęciem działalności w Polsce.

Podkreślił on, że Credit Agricole wspiera swoich klientów korporacyjnych w przedsięwzięciach rozwojowych na polskim rynku. CABP, ceniony za jakość usług dla przedsiębiorstw (CRI w wys. blisko 40%), oferuje zindywidualizowane rozwiązania w zakresie finansowania (w tym finansowania strukturalnego i finansowania rynku nieruchomości), zarządzania przepływami pieniężnymi, finansowania handlu i rynku kapitałowego.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku