Od 10 stycznia polskie firmy mogą potwierdzić w banku Credit Agricole akredytywy eksportowe dla rynków o podwyższonym ryzyku. Bank przystąpił do zainicjowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Programu Akredytyw Eksportowych, który ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie transakcji z zagranicznymi kontrahentami.

Credit Agricole jest jednym z pięciu komercyjnych banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o powołaniu Programu Akredytyw Eksportowych. Na podstawie umowy Credit Agricole może potwierdzać akredytywy eksportowe bezpośrednio swoim klientom, a BGK przejmuje wynikające z tych akredytyw ryzyko banku zagranicznego, także gdy dotyczy to rynków o podwyższonym ryzyku.

- Umowa dotyczy potwierdzania i dyskontowania akredytyw otwieranych przez banki, z którymi z różnych względów Credit Agricole nie prowadzi bezpośredniej współpracy. Dzięki jej podpisaniu będziemy mogli wzbogacić ofertę produktów świadczonych przez nasz bank naszym klientom. Natomiast sami klienci będą mieli możliwość szerszej ekspansji biznesowej, szczególnie na nowych rynkach, gdzie Grupa Credit Agricole nie jest obecna – mówi Piotr Kwiatkowski, prezes banku Credit Agricole.

Akredytywa eksportowa zobowiązuje bank importera do zapłaty określonej kwoty w zamian za dokumenty, które prezentuje w niej przedsiębiorca za pośrednictwem swojego banku. Jeżeli dokumenty są zgodne, to wypłata pieniędzy jest gwarantowana nawet jeżeli importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty.

- Dotychczas banki komercyjne podchodziły raczej ostrożnie do transakcji z krajami o podwyższonym ryzyku. Dzięki zawartym dziś umowom, dajemy możliwość wspierania przedsiębiorców zarówno na rynkach bliskich, takich jak Rosja czy Białoruś, ale też dalekich, takich jak kraje Afryki. Ta inicjatywa wpisuje się również w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma za zadanie wspierać różnorodne kierunki eksportowe dla polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem takich rynków jak Indie, Wietnam, Turcja, Algieria czy Meksyk – mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

(pośrodku zdjęcia od prawej) Piotr Kwiatkowski – prezes zarządu CABP, Beata Daszyńska-Muzyczka – prezes BGK i Wojciech Hann – członek zarządu BGK oraz przedstawiciele pozostałych czterech banków, które przystąpiły do Programu Akredytyw Eksportowych.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku