Credit Agricole Bank Polska sponsorem głównym konferencji branżowej Związku Polskie Mięso

Credit Agricole Bank Polska był sponsorem głównym konferencji branżowej Związku Polskie Mięso, która odbyła się w dniach 27-28 lutego br. w Zamku w Rynie. To cykliczne wydarzenie organizowane rokrocznie pod hasłem „Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a przetwórcami” jest cenionym forum dyskusji, wymiany wiedzy eksperckiej i doświadczeń dla producentów mięsa, firm okołobranżowych, przedstawicieli instytucji rządowych oraz polskich i zagranicznych instytutów badawczych.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Debata skupiła się wokół głównych tematów takich jak wyzwania, zagrożenia, trendy i prognozy dla branży mięsnej w 2018 r., higiena zakładów mięsnych, zagrożenia epizootyczne związane z ASF, ptasią grypą, czy ubojem religijnym. Wśród mówców znaleźli się m. in. lek. wet. Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii, prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól z Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach, prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ingrid Morvan – Radca Prawny – L'Union Européenne du Commerce du Bétail et des Métiers de la Viande (UECBV).

Ekonomista banku Credit Agricole – Jakub Olipra – wygłosił wykład pt. „Bieżąca sytuacja na rynku mięsa oraz prognozy na 2018 rok”. W swoim wystąpieniu J. Olipra omówił czynniki determinujące krajowe ceny wieprzowiny, drobiu oraz wołowiny, przedstawił bieżące tendencje na rynku, a następnie zaprezentował prognozy Credit Agricole Bank Polska na 2018 rok.

Zaangażowanie Credit Agricole w konferencję wpisuje się w szersze ramy współpracy banku ze Związkiem Polskie Mięso. Strony podpisały na początku roku Umowę Partnerską, zgodnie z którą bank ma wspierać inicjatywy i działania Związku przyczyniające się do poprawy sytuacji rynku mięsnego w Polsce. Decyzja o współpracy partnerskiej ze Związkiem jest wyrazem silnego zaangażowania banku Credit Agricole w potrzeby sektora rolnego i rolno-spożywczego. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie czynią z Credit Agricole rzetelnego partnera dla agrobiznesu: od rolników indywidualnych do dużych korporacji, od produkcji pierwotnej do przemysłu przetwórczego i głównych dostawców towarów i urządzeń pomocniczych.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia