Konferencje Coface Country Risk poświęcone są ryzykom w transakcjach handlowych oraz wspieraniu rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw. 21 marca odbyła się 13 edycja konferencji. Jednym z prelegentów był Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole.

Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegała pod hasłem „Biznes na fali. Czy ryzyka zniknęły?”. Jakub Borowski mówił o perspektywach polskiej gospodarki w kontekście ewolucji polityki pieniężnej. Według niego, wpływ rosnącej dynamiki wynagrodzeń na inflację w Polsce jest ograniczony. W wielu gospodarkach spłaszczyła się i obniżyła krzywa Phillipsa, określająca zależność między stopą bezrobocia a dynamiką wynagrodzeń, co oznacza mniejszy niż w przeszłości wpływ bezrobocia na presję płacową. Wśród innych czynników hamujących inflację J. Borowski wymienił globalizację, mniejsze uzwiązkowienie, imigrację i wzrost wydajności pracy. Zgodnie z prognozą J. Borowskiego, inflacja sięgnie w Polsce 2 proc. w grudniu 2019 r., a NBP zacznie podwyższać stopy w listopadzie 2019 r.

Credit Agricole pomaga przedsiębiorcom w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych dotyczących międzynarodowej ekspansji i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu. Bank wspiera klientów korporacyjnych w finansowaniu handlu, proponując rozwiązania minimalizujące ryzyka międzynarodowej wymiany handlowej i zapewniające płynność rozliczeń z tytułu kontraktów międzynarodowych. Oferuje również produkty optymalizujące przepływy pieniężne z tytułu realizacji kontraktów zawartych z zagranicznym kontrahentami.

Już od kilku lat bank Credit Agricole jest partnerem konferencji Coface Country Risk.

Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank PolskaJakub Borowski, Jaroslaw Jaworski – Prezes Coface Polska, red. Grzegorz Cydejkowidok saliJakub Borowski
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku