Redakcja miesięcznika Home & Market wyróżniła prezesa banku Credit Agricole, Romualda Szeligę, tytułem Menedżera Roku 2017. W uzasadnieniu podkreślono, że zarządza on instytucją, dla której potrzeby klientów, rozwój pracowników i wartości we współpracy z partnerami są priorytetami.

Romuald Szeliga jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i podyplomowych studiów bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. Z bankowością związany jest od 1989 roku. Pracował w PKO BP, zasiadał w zarządzie WBK (i BZ WBK) a także pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Banku BPH. Od 11 lipca 2007 roku jest prezesem zarządu Credit Agricole.

Home & Market to miesięcznik gospodarczy dla menedżerów wyższego szczebla. Publikuje zestawienia i analizy branżowe oparte na wynikach finansowych największych firm. Romuald Szeliga został doceniony przez redakcję magazynu już drugi rok z rzędu – w 2016 roku znalazł się na liście 25 najlepszych menedżerów na rynku finansowym.

Wśród 25 najlepszych menedżerów roku 2017 znalazł się również Radosław Kuczyński, prezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego, należącego do Grupy Credit Agricole. Gratulujemy :)

***** ENGLISH VERSION *****

Manager of the Year Title for Credit Agricole CEO

Mr Romuald Szeliga, President of the Management Board of Credit Agricole Bank Polska, has been named a Manager of the Year 2017. The team of editors of the Home&Market monthly magazine picked him in recognition of his successes in managing an institution that has set delivering solutions that are tailored to customers’ needs, supporting the employees’ development and creating unique values in collaboration with partners as priorities for itself.

Romuald Szeliga is a graduate of the Wrocław University of Economics and postgraduate banking studies at the University of Warsaw. He has been with banking since 1989. He worked at PKO BP, sat on WBK Bank (as well as BZ WBK) management board, and was a managing director at Bank BPH. Since July 11, 2007 he has been the CEO of Credit Agricole.

Home & Market is a business monthly for senior managers. Publishes industry reports and analysis based on the financial performance of the largest companies. Romuald Szeliga has been recognized by the editorial staff for the second year in a row - in 2016 he was on the list of the top 25 managers in the financial market.

Among the 25 distinguished managers in 2017 is also Radosław Kuczyński, President of the Management Board of Europejski Fundusz Leasingowy SA, which is part of the Credit Agricole Group. Congratulations :)

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku