[English version]

Szanowny Kliencie,

W weekend 16-18 czerwca bank Credit Agricole planuje przerwę technologiczną w związku z łączeniem kilku dotychczas wykorzystywanych systemów informatycznych w jeden system. W kontekście powyższego uprzejmie prosimy o wykonanie planowanych płatności i przelewów we wcześniejszym terminie lub przełożenie ich realizacji na kilka dni po zakończeniu przerwy.

W związku z pracami technologicznymi, od godz. 18:00 w piątek 16 czerwca do godz. 10:00 w poniedziałek 19 czerwca wyłączony będzie serwis bankowości elektronicznej Firm@Bank i platforma walutowa FX CALL oraz ograniczony zostanie dostęp do produktów i usług naszego banku.

W szczególności niedostępne będą: serwis Firm@Bank, platforma FX CALL oraz automatyczny serwis telefoniczny IVR. Nie będzie więc np. można zalogować się na rachunek firmowy w e-banku. W piątek 16 czerwca od godz. 17:00 nie będzie można także wpłacić środków na rachunek poprzez wpłatomat.

Centrum Kontaktu Bankowości Korporacyjnej będzie dostępne wyłącznie w zakresie zastrzegania kart – poza zastrzeżeniem karty, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji w tym serwisie.

Ponadto, w piątek 16 czerwca niektóre placówki banku będą otwarte krócej (pełna lista placówek i godziny ich otwarcia dostępne są TUTAJ). W poniedziałek 19 czerwca placówki bankowe zostaną otwarte od godz. 10:00 (placówki, które otwierają się o 10:30 czy 11:00 zostaną otwarte o zwykłej porze).

Nie przewidujemy utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych, a także przy wypłacie gotówki z bankomatów.

Jednocześnie informujemy, że nie przewidujemy żadnych zmian związanych z logowaniem do naszych systemów. Oznacza to, że nie będziemy wymagać od naszych klientów innych danych w czasie logowania niż dotychczas. Nie będzie potrzebne żadne uaktualnianie danych, ani ich dodatkowa weryfikacja.

Z góry przepraszamy za wszelkie utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zmiany są konieczne, byśmy mogli w przyszłości szybciej wprowadzać i rozwijać dla Państwa nowe produkty oraz usługi.

Ograniczenia w dostępie do usług banku Credit Agricole od godz. 18:00 w piątek 16 czerwca do godz. 10:00 w poniedziałek 19 czerwca

Podczas przerwy technologicznej niedostępne będą:

 • System bankowości elektronicznej Firm@Bank
 • Platforma walutowa FX CALL
 • Automatyczna obsługa telefoniczna IVR
 • Wpłatomaty (od godz. 17:00 w piątek)
 • Centrum Kontaktu bankowości korporacyjnej dostępne wyłącznie w zakresie zastrzegania kart
 • Karty płatnicze – nie przewidujemy utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych, a także przy wypłacie gotówki z bankomatów

*** ENGLISH VERSION ***

Outage – limited access to bank services

Dear Customer,

During the weekend of 16-18 June Credit Agricole bank is planning an outage due to the integration of several previous systems into one system. In the context of the above, you are kindly requested to make your planned payments and transfers at an earlier date or to postpone their execution for several days after the outage ends.

Due to engineering works, Firm@Bank electronic banking service and FX CALL foreign exchange platform will not be available from 18:00 hrs on Friday 16 June until 10:00 hrs on Monday 19 June and access to bank’s products and services during that time will be limited.

In particular, the following services will not be available: Firm@Bank service, FX CALL platform, automatic IVR telephone service. Therefore, it will not be possible to log to company account in e-bank. On Friday 16 June from 17:00 hrs it will also not be possible to pay funds into the account using cash machines.

The Corporate Banking Contact Centre will be available only for cancellation of cards – apart from card cancellation, it will not be possible to perform any other operation using this service.

In addition, on Friday 16 June some bank branches will close earlier (full list of branches and their opening hours is available HERE). On Monday 19 June bank branches will open at 10:00 hrs (branches which open at 10:30 or 11:00 will open as usual).

We do not expect any difficulties in using payment cards in shops or service centres or in withdrawing cash from ATMs.

We also inform that we do not expect any changes in logging in to our systems. This means that our clients will not have to supply other details than those used so far during login. No data updating or additional verification will be required.

We apologize for the inconvenience this may cause and ask for your understanding and patience. The changes are necessary for us to be able to faster implement and develop new products and services for you in the future.

Limited access to Credit Agricole services from 18:00 hrs on Friday 16 June until 10:00 hrs on Monday 19 June

During the outage the following services will not be available:

 • Firm@Bank electronic banking system
 • FX CALL foreign exchange platform
 • Automatic IVR telephone service
 • Automated Deposit Machines (on Friday from 17:00 hrs)
 • Corporate Banking Contact Centre available only for card cancellation
 • Payment cards – we do not expect any difficulties in using payment cards in shops or service centres or in withdrawing cash from ATMs
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku