[English version]

Prezentacja eksperta Credit Agricole podczas 7. spotkania Klubu Francuskiego Agrobiznesu w Ambasadzie Francji w Polsce

Jakub Olipra z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska wystąpił z prezentacją ekonomiczną podczas siódmego spotkania Klubu Francuskiego Agrobiznesu, 25 września br. Spotkanie zorganizował Regionalny Wydział Ekonomiczny Ambasady Francji w Warszawie, pod przewodnictwem wysokich przedstawiecieli Lactalis i Pernod-Ricard w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.

W ramach wystąpienia, J. Olipra przedstawił bieżącą sytuację gospodarczą w Polsce, jak również perspektywy polskiego sektora rolno-spożywczego. Istotnym elementem prezentacji było porównanie długookresowych tendencji w rolnictwie w Polsce oraz we Francji. Prezentacja powstała we współpracy z Radcą ds. Rolnictwa w Ambasadzie Francji, Panem Jean-Louis Buër.

Klub Agro skupia przedstawicieli francuskich przedsiębiorstw obecnych na polskim rynku rolnym, usług dla rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i sektorów powiązanych. Spotkania Klubu są okazją do dyskusji o sytuacji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w rolnictwie, jak również o perspektywach biznesowych dla firm francuskich. Ponadto, Klub jest jednym z narzędzi konsultacyjnych w ramach pracy na rzecz gospodarki, realizowanej przez Ambasadę oraz francuską wspólnotę biznesową.

Opis zdjęcia (od lewej): Jakub Olipra – Credit Agricole Bank Polska, Benoit Gress – Adjoint du Chef du SER Ambassade de France, Piotr Walczak – Lactalis, Nadia Degand – Credit Agricole Bank Polska, Eric Benoist – Pernod-Ricard, Philippe Gassmann – Chef du SER Ambassade de France, Jean-Louis Buër – Conseiller Agricole Ambassade de France, Żaneta Drzazga – Business France

*** ENGLISH VERSION ***

Credit Agricole expert gives presentation during the 7th meeting of the French Agribusiness Club at the French Embassy in Warsaw

Jakub Olipra of the Macroeconomic Analyses Department of Credit Agricole Bank Polska gave an economic presentation during the seventh meeting of the French Agribusiness Club on 25 September 2017. The meeting was organized by the Regional Economic Department of the French Embassy in Warsaw under the leadership of high-level representatives of Lactalis and Pernod-Ricard to Poland. The meeting was attended by 25 persons.

In his address, J. Olipra presented the current economic situation in Poland and the prospects for the Polish agricultural and food sector. An important element of the presentation was the comparison of long-term trends in Polish and French farming. The presentation was prepared in cooperation with the Agricultural Counsellor of the French Embassy, Mr Jean-Louis Buër.

The Agri Club affiliates representatives of French enterprises present on the Polish agricultural market, market of agricultural services, food and agricultural industry, and related sectors. Club meetings are an opportunity for a discussion on the economic situation, with particular emphasis on the situation in agriculture and business prospects for French companies. In addition, the Club is one of the consultation tools as part of the work for the economy carried out by the Embassy and the French business community.

On the photo (from the left): Jakub Olipra – Credit Agricole Bank Polska, Benoit Gress – Adjoint du Chef du SER Ambassade de France, Piotr Walczak – Lactalis, Nadia Degand – Credit Agricole Bank Polska, Eric Benoist – Pernod-Ricard, Philippe Gassmann – Chef du SER Ambassade de France, Jean- Louis Buër – Conseiller Agricole Ambassade de France, Żaneta Drzazga – Business France

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku