23 marca 2017 r. w Warszawie, pod hasłem „Czy niepewność geopolityczna ograniczy wzrost polskiego eksportu?”, odbyła się XII edycja konferencji Coface Country Risk. Partnerem Strategicznym konferencji był bank Credit Agricole.

Konferencje Coface Country Risk poświęcone są ryzykom w krajowych i międzynarodowych transakcjach handlowych oraz wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw. Podczas konferencji przedstawiane są analizy aktualnych trendów w gospodarce światowej, najnowsze prognozy dotyczące polskiej gospodarki, oceny ryzyka na wybranych rynkach.

Tegoroczna debata toczyła się wokół szans rozwoju polskiego eksportu na rynkach zagranicznych w obliczu trudności gospodarczych wielu krajów, rosnącego protekcjonizmu oraz powszechnie wyższej niepewności politycznej.

W trakcie prezentacji poświęconej długoterminowym perspektywom polskiego eksportu Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska, zwrócił uwagę, że dotychczasowy model rozwoju polskiego eksportu opierał się na przewadze komparatywnej związanej z niskimi kosztami pracy. Model ten przyniósł Polsce najwyższy wśród krajów UE wzrost udziału eksportu w światowej wymianie handlowej w latach 2004-2015, a także znaczący wzrost udziału eksportu zaawansowanych technologii w całkowitym polskim eksporcie. Jego zdaniem, ze względu na znaczące różnice w poziomie wynagrodzeń w przetwórstwie przemysłowym w Polsce i rozwiniętych krajach strefy euro, model polegający na szybkim zwiększaniu eksportu przez inwestujące w Polsce firmy zagraniczne utrzyma się w najbliższych latach. Korekta tego modelu, polegająca na silnym i trwałym przyspieszeniu wzrostu eksportu krajowych firm, wymaga znaczącego zwiększenia stopy oszczędności krajowych, które w najbliższych latach jest mało prawdopodobne. J. Borowski ocenił, że średnio- i długoterminowe perspektywy wzrostu polskiego eksportu są dobre, na co wskazują zarówno wyprzedzające wskaźniki koniunktury wskazujące na ożywienie w światowej wymianie handlowej, jak i długoterminowe prognozy polskiego eksportu przygotowane z wykorzystaniem grawitacyjnego modelu handlu.

Bank Credit Agricole już od kilku lat pomaga przedsiębiorcom w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych dotyczących międzynarodowej ekspansji i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu. Wspiera klientów korporacyjnych w finansowaniu handlu, proponując rozwiązania minimalizujące ryzyka międzynarodowej wymiany handlowej i zapewniające płynność rozliczeń z tytułu kontraktów międzynarodowych. Oferta banku obejmuje również produkty optymalizujące przepływy pieniężne z tytułu realizacji kontraktów zawartych z zagranicznym kontrahentami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji

J. Borowski – główny ekonomista CABP (po prawej) w panelu dyskusyjnymprof. M. Belka – gość specjalny CRC 2017CRC 2017 – widok sali

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku