Bank Credit Agricole został wyróżniony Orderem Finansowym 2013 w ramach plebiscytu organizowanego przez miesięcznik Home & Market. W plebiscycie wyłaniane są produkty i usługi finansowe najlepiej dostosowane do potrzeb rynku i cieszące się największym uznaniem wśród klientów.

Wyróżnienie dla banku Credit Agricole przyznane zostało w kategorii "Bankowość Transakcyjna" za usługę Cash Pool. Usługę wyróżniono za elastyczność rozwiązania i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta. Jest to już drugi Order Finansowy banku Credit Agricole w kategorii "Bankowość Transakcyjna". W ubiegłym roku wyróżniona została nasza obsługa operacji gotówkowych klientów korporacyjnych.

Cash Pool to narzędzie optymalizujące koszty i zyski z bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Bank Credit Agricole w swojej ofercie produktowej dla klientów korporacyjnych przygotował dwa rozwiązania Cash Poola: Cash Pool rzeczywisty (ang. Zero balancing) polegający na fizycznym przeksięgowaniu środków oraz Cash Pool wirtualny (ang. Notional Cash Pool) - bez konieczności fizycznych przeksięgowań.

Cash Pool rzeczywisty i wirtualny to unikalne rozwiązanie dla firm działających w grupie kapitałowej. Usługa umożliwia optymalizację zarządzania środkami firm działających w rozbudowanych strukturach organizacyjnych, w których co najmniej jeden z uczestników ma niedobory kapitałowe a pozostali nadwyżki. Dodatnie salda jednych uczestników Cash Poola pokrywają salda ujemne pozostałych uczestników.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku