"VAT zmienny jak kursy walut? - ryzyko walutowe i zmiany VAT w 2013 r." - cykl spotkań biznesowych

W listopadzie 2012 r. Credit Agricole Bank Polska zainicjował cykl śniadań biznesowych "VAT zmienny jak kursy walut? - ryzyko walutowe i zmiany VAT w 2013r.". Współorganizatorem spotkań był ogólnopolski dziennik "Puls Biznesu", natomiast partnerem merytorycznym była firma doradcza Deloitte. Cykl obejmował 3 spotkania biznesowe w następujących miastach: Toruniu (13 listopada), Płocku (20 listopada) oraz Lublinie (4 grudnia).

Podczas porannych spotkań, zorganizowanych w konwencji śniadania biznesowego, omówione zostały zagadnienia związane z ryzykiem walutowym oraz planowanymi zmianami regulacji w obszarze VAT.

W pierwszej części każdego ze spotkań omówiono niepewność rynków finansowych - dokonano analizy otoczenia makroekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach walutowych. Przedstawiciel Banku zaprezentował sposoby identyfikacji ryzyka walutowego i stopy procentowej oraz przedstawił sposoby skutecznego zabezpieczenia się przed tymi ryzkami.

Druga część każdego śniadania biznesowego poświęcona była tematyce VAT - eksperci Deloitte omówili wybrane zmiany ustawy o VAT i ich praktyczne aspekty, m.in. nowe zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego, fakturowania oraz powiązania terminu odliczenia podatku naliczonego VAT z momentem powstania obowiązku podatkowego. Ostateczny termin wprowadzenia w życie planowanych zmian regulacji w zakresie VAT w chwili obecnej nie jest jeszcze znany, jednak już teraz temat ten budzi zainteresowanie przedsiębiorców.

Materiały dotyczące tematyki omawianej podczas toruńskiego i płockiego spotkania biznesowego dostępne są w załączeniu poniżej:

oraz na stronie partnera merytorycznego spotkań, firmy Deloitte .

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia