Oferta bankowości korporacyjnej Banku Credit Agricole została nagrodzona w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2012.

Kapituła konkursu nagrodziła pakiet produktów bankowości transakcyjnej i finansowania handlu oraz aplikację bankowości elektronicznej Firm@Bank, za pośrednictwem której klienci korzystają z oferowanych usług. Oceniana była kompleksowość oferty, zastosowane rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i wygodę dostępu do niej oraz sprawność procesu obsługi Klienta.

Konkurs Najwyższa Jakość Quality International organizowany jest corocznie przez Forum Biznesu, ogólnopolski dodatek do Dziennika Gazety Prawnej. Najwyższa Jakość jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Celem programu jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, które gwarantują klientom obsługę na najwyższym poziomie.

W tym roku odbyła się VI edycja Programu realizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskiego Forum ISO 9000.

Wierzymy, że Państwo również docenią wysoki standard obsługi Klienta w Credit Agricole Bank Polska. Pragniemy zapewnić, że celem naszych działań jest dalszy rozwój oferty ze szczególnym naciskiem na ciągłą poprawę jej jakości.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku