W dniu 11 października 2012 r. w Warszawie odbyła się Country Risk Conference 2012 - konferencja poświęcona ryzykom w obrocie handlowym. Organizatorami konferencji byli: Coface Poland oraz Credit Agricole.

Przewodnim tematem tegorocznej konferencji była "CYWILIZACJA GWAŁTOWNYCH ZMIAN - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?". W pierwszej części spotkania dokonano oceny ryzyka globalnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej Europy oraz Polski na tle państw sąsiadujących. Druga część poświęcona była międzynarodowej ekspansji firm i w tym kontekście: możliwościom dywersyfikacji ryzyka, efektywnego inwestowania oraz zarządzania płynnością.

Materiały prezentowane podczas Country Risk Conference dostępne są w załączeniu poniżej.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku